8
sep

Veel groei en grote bouwopgave in Flevoland

nader te bepalen (in Almere)

12:00 - 16:45

Schrijf u nu in voor het congres: Veel groei en grote bouwopgave in Flevoland en zorg dat uw plek alvast gereserveerd is. We weten namelijk niet hoe groot de groepen mogen zijn in september. (Deelname is op volgorde van inschrijving en vol is vol) U ontvangt de nota in augustus en alleen als het fysieke event gegarandeerd doorgang kan vinden! 

Wat kunt u verwachten?

Bijna heel Flevoland kleurt donkerrood op de hittekaart 2021 van de woningmarkt van BPD. En blijft dat doen tijdens en na het corona-tijdperk. Almere is dé bouwstad van Nederland. Er moeten 60.000 woningen komen om de verwachte overloop uit de regio op te vangen. Ook in Lelystad, Dronten, Zeewolde en Urk groeit woningbouw en bedrijvigheid. Dat komt door de centrale ligging van Flevoland, de flinke beschikbaarheid van ruimte en de goede bereikbaarheid, zowel over de weg, het spoor, het water als via de lucht.

De logistieke sector maakt daar dankbaar gebruik van. En dat geldt ook voor forenzen die met dezelfde reistijd verderop in Flevoland aantrekkelijke, betaalbare woonmilieus vinden. Almere is bovendien naar de zesde plaats gestegen op de lijst van beste woonsteden van vastgoedadviseur JLL Dat is bijzonder voor een new town. Nieuwbouw vindt vooral plaats in de bestaande stad en in de nieuwe stadsdelen Oosterwold en Pampus. Daar komen andere typen woningen, wijken en nieuwe voorzieningen. Poort, Hout en de ontwikkeling van het centrum worden afgemaakt. Hoewel Almere jong is, zijn Haven en Buiten al toe aan vernieuwing. De ambitie van Almere is 25.000 woningen in de komende 10 jaar. De minister steunt de aanleg van de IJmeerlijn, een metroverbinding naar Amsterdam die Pampus moet ontsluiten.

Lelystad heeft grond en ruimte om in de komende jaren 10.000 woningen te bouwen. Die stad en de omgeving krijgen een impuls door het Businesspark bij Lelystad Airport. Net als door de haven voor containeroverslag die in Lelystad wordt gerealiseerd. De driehoek Lelystad-Zeewolde-Almere staat derde op de lijst van logistieke hotspots in Nederland. De prijzen van kantoren in Flevoland zijn veel lager dan in Amsterdam – en ze liggen deels praktisch op fietsafstand van de hoofdstad.

Worden bouwplannen in het post-coronatijdperk aangepast aan de tendens tot meer thuiswerken? Grotere woningen –hoe  houd je ze toch betaalbaar? Minder kantoren, ander type kantoren? Hoe komt het dat volgens het CBS de economie van Flevoland het minst getroffen is door de coronacrisis?

Hoor deze middag uit de eerste hand van betrokken ambtenaren, wethouders, gedeputeerden en marktpartijen hoe zij het enorme en gevarieerde bouwprogramma gaan aanpakken. Gebruik deze uitgelezen mogelijkheid om hierop invloed uit te oefenen. Ontmoet informeel alle provinciale en gemeentelijke partijen van betekenis. Naast het inhoudelijke programma is er volop gelegenheid tot netwerken. De deelnemers ontvangen bovendien een actueel rapport van Fris Real People over de woningmarkt in Flevoland.

Doelgroep: ontwikkelaars/bouwers, vastgoedbeleggers, vastgoedfinanciers, woningcorporaties, ambtenaren, stedenbouwkundigen, architecten, makelaars, adviseurs.

 

Programma

12.00 Inloop-lunch

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Jop Fackeldey, Gedeputeerde Energietransitie Provincie Flevoland, Voorzitter Programma Stedelijke Transformatie (ministerie BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN).

 • Kort overzicht van wat er speelt in de provincie.    
 • Wat is de potentie? Welke groei vindt waar plaats?

 

 

13.10 Jill Driessen, Manager Taxaties & Advisering Fris Real People.

 • Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich in Flevoland? Wat zijn de rendementen? Waar zijn tekorten, waaraan is behoefte? Wat zijn de trends?
 • Hoe ziet de gedetailleerde hittekaart voor woningen eruit? Wat zijn de verhuisbewegingen?

 

13.40 Jan de Reus, Gedeputeerde RO, Wonen, Mobiliteit, Lelystad Airport Provincie Flevoland.

 • Wat is de Woonagenda van de provincie?
 • Hoe actief is de rol van de provincie op het gebied van wonen?
 • Wat verwacht de provincie van marktpartijen?
 • Wat is de laatste stand van zaken van Lelystad Airport?

 

 

14.10 Rini Schoutsen, Directeur Lelystad Airport Businesspark (Lab).

 • Voor welk type bedrijven is het Lab aantrekkelijk? Welke bedrijven vestigden zich er al, en waarom?
 • Welke voordelen biedt het Lab? Welke ruimte is nog beschikbaar?
 • Waarom neemt de driehoek Lelystad-Zeewolde-Almere op de ranglijst van logistieke hotspots de derde plek in?
 • Welke regionale effecten heeft het Lab?


14.40 Vijf minuten-pitches, reacties op het voorgaande en ideeën voor de sprekers na de pauze, gevolgd door een discussie waaraan ook gedeputeerde Jan de Reus deelneemt, door:

Maarten van Duijn, Directievoorzitter Heijmans Vastgoed
Heleen Aarts, CEO Amvest

Waar zit de ontwikkelpotentie van de provincie? Wat ontbreekt eraan? Waar lopen marktpartijen tegenaan? Hoe lossen ze dit op? Hoe denken zij mee met de gemeenten en de provincie? Wat moet je doen om succesvol te zijn in deze regio? Wat moeten gemeenten en provincie doen om de kansen te benutten? Hoe in de weerbarstige praktijk de vraag concreet door alle partijen in te vullen?


15.10 Pauze


15.40 Adam Elzakalai, Wethouder Wonen, Volkshuisvesting, Stadshart, EZ Gemeente Lelystad.

 • Welke woningbouwplannen heeft Lelystad? Waarom? Wat zijn de ambities?
 • Waar zitten de knelpunten, waar liggen de kansen?
 • Hoe vorderen de plannen rond woningbouw op de schoolcampus Zuid, Campus Midden en het Stadshart?
 • Hoe loopt het experiment ‘gedeeld particulier opdrachtgeverschap’?
 • Hoe werkt Lelystad samen met marktpartijen?

 

16.10 Julius Lindenbergh, Wethouder Financiën, Wonen, Mobiliteit Gemeente Almere.

 • Welke woningbouwplannen heeft Almere? Waar? Om welke aantallen gaat het? Welk type woningen? Op welke bevolkingsgroepen mikt Almere? Hoe groot is de woningbehoefte? Hoe groot is  de overloop uit Amsterdam en Het Gooi?
 • Hoe worden minder aantrekkelijke woonwijken verbeterd? Hoe wordt de binnenstad aangepakt?
 • Hoe groot is het volume aan particulier opdrachtgeverschap? Wat betekent dit voor de stad?
 • Hoe werkt Almere samen met marktpartijen?


16.40 Conclusies en afsluiting door middagvoorzitter Jop Fackeldey.


16.45 Flevoland vastgoedmarkt-netwerkborrel.


Inschrijven
De kosten voor deze dag bedragen 495 euro excl. BTW p.p. voor niet-abonnees. Heeft uw bedrijf een abonnement op Vastgoedjournaal dan krijgt u 100 euro korting.

U kunt ook supporter worden van dit congres voor 1.250 euro excl. BTW, dit is incl. entree voor één persoon. Als supporter wordt uw bedrijfslogo vermeld bij het programma op de site en op de openingssheet tijdens het congres. Verzending banner, minimaal éénmaal, in de eventnieuwsbrief.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

 

Aanmelden?
Klik hieronder op aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Veel groei en grote bouwopgave in Flevoland'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. 

Schrijf u nu in voor het congres: Veel groei en grote bouwopgave in Flevoland en zorg dat uw plek alvast gereserveerd is. We weten namelijk niet hoe groot de groepen mogen zijn in september. (Deelname is op volgorde van inschrijving en vol is vol) U ontvangt de nota in augustus en alleen als het fysieke event gegarandeerd doorgang kan vinden! 

 

Supporter van dit congres: