Nieuw-Mathenesse als nieuw stadsdeel waar de historie van de jenever– en glasindustrie zichtbaar blijft

Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse is gelegen tussen de historische binnenstad van Schiedam en de Nieuwe Maas en staat aan de vooravond van een metamorfose. Over zo’n vijftien jaar is het gebied een eigentijdse, stedelijke en gastvrije plek om te wonen, werken en recreëren. Een nieuw stadsdeel waar de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar is en nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en het omliggende water. KAS heeft samen met de Gemeente Schiedam een Ruimtelijk Raamwerk fase 1 opgesteld om deze ambitie vorm te geven, welke op 28 september door de gemeenteraad is vastgesteld.

Bijzonder aan de visie is dat deze niet alleen gestuurd wordt vanuit het woonprogramma, maar ook vanuit werken en economie. Door een slimme zonering en samenspel van functies kunnen deze in één gebied samengaan, ook voor de bedrijven met grotere milieuhinder.

Het Ruimtelijk Raamwerk omvat een visie voor de toekomst van het gebied als stedelijk interactiemilieu - een werkgebied waar ook geleefd wordt als onderdeel van de stad. Het Raamwerk omschrijft strategische kaders waarbinnen het gebied kan transformeren. Programmatische en ruimtelijke kernkwaliteiten van het gebied zoals de aanwezigheid van een authentiek distilleerderscluster, de aanwezigheid van industrieel erfgoed en de ligging aan het water worden in het raamwerk verankerd en ingezet als kwaliteitsaanjagers. Daarbinnen blijft vrijheid bestaand voor initiatief en ontwikkeling.

De kaders van het Raamwerk richten zich op drie hoofdlijnen: het verbinden met de omliggende stedelijke structuur, verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, en het begeleiden van de programmatische transformatie.

De programmatische transformatie richt zich op het aantrekken van bedrijvigheid mengbaar met wonen en het omarmen van lokale bedrijvigheid, passend in het gebied als ‘distilleercluster’. Om de primaire werkfunctie te behouden en toch de aantrekkelijkheid en de dynamiek van het gebied voor gebruikers te vergroten is er voor gekozen om publieke functies toe te staan door ondersteunend programma: proeverijen, kleinschalige horeca, verkooppunten of workshopruimtes gerelateerd aan de food/ambacht hoofdfunctie. Daarnaast is er voor gekozen om culturele functies toe te staan en te stimuleren.