Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder en Helma Born, directeur BPD Gebiedsontwikkeling regio Zuid-West.

Havensteder en BPD willen de krachten bundelen bij het creëren van veerkrachtige wijken

Woningcorporatie Havensteder en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling willen de krachten bundelen om grote maatschappelijke opgaven in de Rotterdamse regio aan te pakken en inclusieve veerkrachtige wijken te creëren. De grote vraag naar betaalbare woningen en verduurzaming vraagt om samenwerking. Na het tekenen van een letter of intent worden de mogelijkheden voor een intensieve langjarige krachtenbundeling in Rotterdam verder onderzocht.

Vitale kenniscoalities

Bart Kesselaar, directeur Strategie van Havensteder: "Om als woningcorporatie optimaal invulling te geven aan onze opdracht zijn vitale kenniscoalities cruciaal. Zo werken wij nauw samen met ontwikkelaars in Rotterdam en de regio. Hun conceptuele denkkracht en visie op wijkontwikkeling voegt veel toe. Wij zijn kritisch in de keuze van onze partners. Hart voor de volkshuisvesting en oog voor maatschappelijke uitdagingen zijn randvoorwaarden. BPD is een partij met het juiste DNA."

Complexe uitdagingen

"Rotterdam staat voor de omvangrijke opgave om in allerlei huur- en koopsegmenten het woningtekort snel terug te dringen", zegt Urias Santos Bakker, directeur Onderhoud & Ontwikkeling van Havensteder. "Tot 2030 zijn er 40.000 nieuwe woningen nodig. Havensteder heeft binnen deze opgave de ambitie om meer sociale huurwoningen te realiseren, onze wijken leefbaar en groen te houden en onze woningen te verduurzamen. Complexe uitdagingen, waarbij langdurige samenwerking met marktpartijen enorm bijdragen. Wij willen daarbij niet alleen een opdrachtgever zijn, maar vooral ook partner. We kijken er dan ook zeer naar uit de krachten structureel te bundelen met BPD."

Inclusieve leefomgevingen

Helma Born, directeur BPD Gebiedsontwikkeling regio Zuid-West: "De zorg voor betaalbare woningen zit in ons DNA. Bijna 75 jaar geleden leverden wij onze eerste betaalbare gezinswoning op. Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid is in 2019 ook samen met de Rabobank ons eigen Woningfonds voor middeldure huurwoningen opgericht. Door samen te werken met Havensteder kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de grote vraag naar nieuwe woningen. We pakken de integrale opgave in Rotterdam aan met aandacht voor de fysieke, ruimtelijke én sociale dimensie. Zo creëren we veerkrachtige leefomgevingen voor nu en in de toekomst."

Over Havensteder

Wij bieden een thuis aan mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam.We verhuren, beheren en onderhouden ruim 45.000 woningen. Wij vinden dat de stad plek moet bieden aan iedereen en dat iedereen van waarde is, met als resultaat een inclusieve stad. Bewoners uit verschillende groepen ontmoeten elkaar en helpen elkaar verder: iedereen doet mee. Goed, betaalbaar wonen is een randvoorwaarde voor 'meedoen'. We voelen ons verantwoordelijk voor de samenstelling van de woningvoorraad, het stimuleren van interactie en ontmoetingsmogelijkheden. En waar nodig geven we een steuntje in de rug. Zelf of via onze partners. www.havensteder.nl

Over BPD

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit 5 kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 365.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD 'BPD Woningfonds' op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.