15
sep

Vastgoedkansen in regio Arnhem en Nijmegen

GelreDome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

12:00 - 16:35

Schrijf u nu in voor het congres: Vastgoedkansen in regio Arnhem en Nijmegen en zorg dat uw plek alvast gereserveerd is. Deelname is op volgorde van inschrijving en vol is vol. 

Wat kunt u verwachten?

20.000 woningen moeten erbij komen in regio Arnhem en Nijmegen, vóór 2025. Dat zijn er 5.000 meer dan eerder gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren. Op langere termijn komen er zelfs 50.000 tot 60.000 woningen bij. Dat staat in de Woondeal, die 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen in maart van vorig jaar met elkaar en met het rijk sloten.

De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. De prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat de woningtekorten oplopen. Arnhem en Nijmegen scoren beide donkerrood op de hittekaart 2021 van BPD. Nijmegen staat zelfs boven Amsterdam qua verwachte woningkrapte. Ook de Nijmeegse kantorenmarkt is gespannen, de schaarste neemt steeds verder toe. Nijmegen heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland zijn Omgevingsvisie vastgesteld. In Arnhem blijft de vraag naar kantoren eveneens hoog, vooral in het centrum en stationsgebied. Op de Gezonde Stad Index 2020 van Arcadis staat Nijmegen op plek 2, Arnhem iets lager.

Er zijn grote binnenstedelijke opgaven in beide steden, maar ook complexe leefbaarheidsopgaven. De energietransitie komt daar nog bij. Er is dus veel te doen. Arnhem heeft relatief de meeste Vogelaarwijken van Nederland: Klarendal, Presikhaaf, Arnhemse Broek, Malburgen. In Nijmegen moeten Hatert en Dukenburg geherstructureerd worden. Het verouderde winkelcentrum Dukenburg wordt aangepakt, want het is kansrijk door de ligging vlakbij een spoor- en busstation en er is ruimte voor nieuwe woningcomplexen. Het rijk wil de regie voeren bij de gebiedsontwikkelingen Kanaalzone en Stationsgebied.

Wordt er in het post-coronatijdperk meer thuisgewerkt? Leidt dat tot grotere woningen en dus aanpassingen van bouwplannen? Zijn er minder kantoren nodig, of een ander type?

Hoor deze middag uit de eerste hand van betrokken wethouders en marktpartijen hoe zij het grote en gevarieerde bouwprogramma gaan aanpakken. Gebruik deze uitgelezen mogelijkheid om hierop invloed uit te oefenen. Ontmoet informeel alle gemeentelijke partijen van betekenis. Naast het inhoudelijke programma is er volop gelegenheid tot netwerken.

Doelgroep: overheden, ontwikkelaars/bouwers, vastgoedbeleggers, investeerders, financiers, corporaties, makelaars, adviseurs.
 

Programma

12.00-13.00 Inlooplunch + netwerken

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Bart Krol, Adviseur Fysieke Leefomgeving, Oud-gedeputeerde provincie Utrecht, Voorzitter NRP (Nationaal Renovatie Platform).

 

 

 

13.10 Gea Hofstede, Wethouder Wonen gemeente Rheden. Kwam als Voorzitter Portefeuilleoverleg Wonen regio Arnhem Nijmegen de Woondeal met het rijk overeen.

 • Wat vraagt de Woondeal van de 18 gemeenten? Wat betekent de Woondeal voor de kleinere gemeenten in de regio?
 • Wat zijn de dilemma’s? Wat zijn de knelpunten?
 • De Woondeal is richtinggevend en ambitieus; hoe wordt die in de praktijk concreet gemaakt om tot welke versnelling te komen met behoud van ambities, en waar? Tekenen zich al successen af?


13.40 Noël Vergunst, Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Grondbeleid gemeente Nijmegen.

 • Hoe gaat Nijmegen om met zijn binnenstad, in relatie ook tot de energietransitie?
 • Wat zijn de plannen voor het Stationsgebied en de Kanaalzone (wonen tussen bedrijven)?
 • Hoe pakt Nijmegen zijn herstructureringswijken aan, zoals Dukenburg en het winkelcentrum aldaar, ook in relatie tot de energietransitie?
 • Wat zijn de dilemma’s? Wat zijn de knelpunten?


14.10 Ronald Paping, Wethouder Wonen, Financiën, wijkwethouder Malburgen, Schuytgraaf gemeente Arnhem.

 • Waar gaat het heen met Arnhem? Welke visie ligt aan de stedelijke ontwikkeling ten grondslag? Waarin onderscheidt de stad zich?
 • Hoe gaat Arnhem om met de woningvraag in het kader van de grote transitievraagstukken zoals demografische veranderingen, circulariteit, mobiliteit en energie? Wat betekent de Woondeal voor Arnhem?
 • Wat is de herstructureringsopgave? Hoe worden die aangepakt?
 • Wat zijn de dilemma’s? Wat zijn de knelpunten?


14.40 Pauze


15.10 Henri Schimmel, Senior Ontwikkelingsmanager BPD Ontwikkeling Regio Noord-Oost & Midden.

 • Wat zijn de karakteristieken van de regio en gemeenten?
 • Hoe ziet de woonopgave eruit? Waar liggen kansen en belemmeringen, en hoe tot een versnelling te komen?
 • Hoe kijkt een landelijke gebiedsontwikkelaar tegen de Woondeal aan gezien de huidige ervaringen in binnenstedelijke projecten (bijvoorbeeld Waalfront, Nieuw Kadekwartier) en buitenstedelijke projecten?

15.40 Vijfminuten-pitches gevolgd door een discussie onder leiding van de middagvoorzitter:

Fred van de Wart, Directeur Ruimte provincie Gelderland.
Ton van de Klok, Algemeen Directeur KlokGroep.
Bob Winters, Algemeen Directeur KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling.
Walter Hamers, Bestuurder Talis Woningcorporatie.

 • Is het woningtekort getalsmatig en economisch binnenstedelijk in Arnhem en Nijmegen op te lossen?
 • Gaat prefeb ons helpen?
 • Zou een flexibelere overheid behulpzaam kunnen zijn met het oplossen van het tekort? Meer aan de markt overlaten?
 • Moeten corporaties weer veel meer met de overheid samen gaan doen? Wordt het tijd dat zij weer het voortouw nemen?

16.30 Conclusies en afsluiting door middagvoorzitter Bart Krol.

16.35 Netwerkborrel

 

Inschrijven
De kosten voor deze dag bedragen 495 euro excl. BTW p.p. voor niet-abonnees. Heeft uw bedrijf een abonnement op Vastgoedjournaal dan krijgt u 100 euro korting.

U kunt ook supporter worden van dit congres voor 1.250 euro excl. BTW, dit is incl. entree voor één persoon. Als supporter wordt uw bedrijfslogo vermeld bij het programma op de site en op de openingssheet tijdens het congres. Verzending banner, minimaal éénmaal, in de eventnieuwsbrief.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

 

Aanmelden?
Klik hieronder op aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Vastgoedkansen in regio Arnhem en Nijmegen'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. 

Schrijf u nu in voor het congres: Vastgoedkansen in regio Arnhem en Nijmegen en zorg dat uw plek alvast gereserveerd is. Deelname is op volgorde van inschrijving en vol is vol. 


Supporter van dit congres