15
dec

Congres Regulering Middenhuursegment

Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam

12:00 - 18:00

 

Wat kunt u verwachten?

Minister De Jonge is al sinds zijn aantreden begin 2022 bezig met plannen die tot doel hebben de woningbouwproductie aan te jagen én om de huurprijzen van woningen in het middensegment te reguleren. De eerste berichten die hij over de huurprijsregulering de wereld instuurde joegen de markt schrik aan en hadden meteen het tegenovergestelde effect van wat hij wilde bereiken: projectontwikkelaars zetten hun woningbouwplannen in de koelkast.

Sinds vrijdag 8 december 2022 is bekend hoe zijn plannen eruit zien. Dit zijn de belangrijkste onderdelen daarvan:

 • de liberalisatiegrens wordt verhoogd van € 763 naar ongeveer € 1.000 per maand, corresponderend met 187 WWS-punten
 • grens WOZ-cap naar 187 punten
 • meer punten voor een goede energieprestatie (label A en beter)
 • minder punten bij een slechte energieprestatie (label E en slechter)
 • meer punten voor grote buitenruimten
 • gedeeltelijk verbod op tijdelijke verhuur
 • handhaving gemeenten bij te hoge huur
 • (onder voorwaarden) tijdelijke opslag van 5% voor nieuwbouw van middenhuurwoningen

Minister De Jonge wil met zijn plannen bereiken dat 90% van alle huurwoningen in ons land onder het woningwaarderingsstelsel vallen. Om dat te bereiken moeten de huren in het middensegment worden verlaagd (met gemiddeld € 190 per maand), omdat deze anders niet betaalbaar zijn voor middeninkomens. Zijn plannen komen erop neer dat woningverhuurders hun huurders gaan subsidiëren.

De huurprijsregulering zal volgens deskundigen leiden tot ongewenste effecten. Als de maatregelen leiden tot te lage huurprijzen, zal de woningbouwproductie in het middensegment stokken en zullen veel beleggers hun bestaande huurwoningen (moeten) verkopen. Het effect daarvan is dat het aantal beschikbare huurwoningen in het middensegment zal dalen en de druk op de woningmarkt verder zal toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de minister wil bereiken.

De voorgenomen huurprijsregulering kan ook een te vergaande ingreep op het eigendomsrecht opleveren. De messen worden op dit punt her en der al geslepen.

Het Vastgoedjournaal organiseert als eerste een speciale bijeenkomst over de plannen van minister De Jonge, opdat vastgoedontwikkelaars en -beleggers kunnen bepalen welke gevolgen die plannen hebben voor hun exploitatie entoekomstige plannen en hoe zij daarop kunnen voorsorteren.

 

12:00 ontvangst met een netwerklunch 


13:00 Opening dagvoorzitter Ronald de Nas, managing director Wooove

 

 


 

13:15 Discussie onder leiding van dagvoorzitter Ronald de Nas met betrokken partijen. Welke impact hebben de nieuwe regels op hun portefeuille en hoe gaan ze daarmee om. Ook de fiscaliteiten worden meegenomen. 


Michiel Vrijman bestuurder van Heimstaden, mr. Susan Raaijmakers partner Taxand, Hedde Reitsma CIO Orange Capital Partners,  Jaap van der Bijl CEO Altera Vastgoed.

 

 


14:00 Huib Hielkema van Hielkema & co advocaten

Vastgoedadvocaat Huib Hielkema zal uitgebreid stilstaan bij de inhoud en de gevolgen van de nieuwe huurprijsregulering. Hij zal de gewijzigde waardering van de energieprestatie onder de loep nemen en analyseren hoe hiermee kan worden omgegaan om ongewenste effecten van de regulering zo veel mogelijk te vermijden. 

 • Drastische ingreep in de huurwoningmarkt van Hugo de Jonge
 • Verhoging liberalisatiegrens naar € 1.000 (nu € 764)
 • Huurverlaging bij energielabel E, F en G
 • Forse ingreep in het eigendomsrecht
 • Wordt de verhuur van woningen onmogelijk gemaakt?
 • 90% van alle huurwoningen onder het woningwaarderingssstelsel

15:00 Pauze

 

15:30 Henk Keemink, oprichter Keemink Vastgoed 

We gaan over naar een nieuw stelsel. Om een goed beeld te krijgen van de wijzigingen is het goed om ook even naar het verleden te kijken. 

 • Geeft een terugblik op de relatie woonwaarderingstelsel en energielabel in de periode 2011 en wat toen relevant was. 

 

15:45 Sander Balk, directeur Keemink Vastgoed

Sander neemt het over en schetst de invloed van het energielabel in de nieuwe methodiek (NTA8800). 

 • De impact van energielabels binnen het nieuwe systeem
 • Welke maatregelen kan je nemen om meer punten te krijgen
 • Rekenvoorbeelden binnen het nieuwe systeem. Wat doen de energielabels in de puntentelling binnen het nieuwe systeem?
 • Tips & Tricks: voorbeelden uit de praktijk, wat moet je wel en niet doen om boven de liberalisatiegrens te komen en wat kost dit?
 • Wanneer is de businesscase onvoldoende interessant en kan je beter overgaan tot verkoop
 • Energielabel als borginstrument bij transformatieprojecten

 

16:15 Afsluiting dagvoorzitter

16:30 Netwerkborrel

 

Inschrijven
De kosten voor deze dag bedragen 495 euro excl. BTW p.p. voor niet-abonnees. Heeft uw bedrijf een abonnement op Vastgoedjournaal dan krijgt u 100 euro korting.
 

Lees hier onze algemene voorwaarden.
 

Aanmelden?
Klik hieronder op aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Congres regulering middenhuursegment'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. 

 

Sponsor