4
jul

Aedes, Neprom en IVBN moeten het samen oplossen

Congrescentrum Madurodam, George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag

12:00 - 18:00

 

Wat kunt u verwachten?

900.000 woningen in 2030, waarvan 300.000 corporatiewoningen. Hoe deze enorme aantallen voor elkaar te krijgen? Ondanks de bekende problemen van locaties, grondprijzen, bouwkosten en wat dies meer zij? Zou een oplossing zijn: een nieuwe productieketen tot stand brengen van corporaties, ontwikkelaars, beleggers en overheid?

Voorzitters en directeuren van Aedes, Neprom, vastgoedbeleggers IVBN, Ministerie Binnenlandse Zaken (BZK) en Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben hierover nagedacht. Heel bijzonder: zij staan deze middag samen op het podium.

Corporaties zijn plotseling van de reservebank in de spitspositie terecht gekomen. Ze moeten in de komende acht jaren 250.000 sociale woningen realiseren plus 50.000 middenhuur. Bezitten ze de ontwikkelkennis, ontwikkelcapaciteit en financiering daarvoor? Ontwikkelaars beschikken over de eerste twee. Beleggers zijn de primaire partij voor de middenhuur.

Door een nieuwe productieketen van alle partijen samen kunnen corporaties tempo maken. Ontwikkelaars krijgen daardoor perspectief om te overleven, nu nieuwbouw koopwoningen zich uit de markt geprezen hebben. En nu institutionele beleggers huurwoningen minder financieren door regelgeving, rentestijging, dreigende afwaarderingen en veranderende assetallocatie. Veel ontwikkel-knowhow dreigt daardoor verloren te gaan. Zoals die ook bijna helemaal verloren is gegaan in de corporatiesector. Al jaren komt die sector niet verder dan een magere 15.000 nieuwbouwwoningen. Voor verdubbeling is meer nodig dan goede voornemens alleen.

Een nieuwe productieketen zou de aantallen vaart kunnen geven door opheffing van de scheiding DAEB niet-DAEB en borging door het WSW van corporatie-middenhuur. Echter: in de Actieagenda Wonen uit 2021 staat dat corporaties dergelijke nieuwbouwwoningen commercieel financieren. Andere mogelijkheid: oprichting van een gezamenlijk ontwikkelbedrijf door een aantal corporaties. Als corporaties werkelijk in middenhuur kunnen investeren, zou een goed fundament ontstaan dat de hele woningmarkt stut, inclusief beleggershuur en koop. Mits er ook betere condities worden gecreëerd waarop beleggers weer ruimer willen meedoen.

Luister en praat deze middag met de voorzitters van Aedes, NEPROM, en directeuren van IVBN, Aw, BZK, diverse corporaties en marktpartijen. Dit congres heeft veel interactie.

Doelgroep: corporaties, ontwikkelaars, beleggers, financiers, bouwers, overheden, installateurs, toeleveranciers, adviseurs.

 

Programma

12:00 Inlooplunch en netwerken.
 

13:00 Intro door middagvoorzitter Johan Conijn, em. hoogleraar Woningmarkt, directeur Finance Ideas.

 

 

 

13:10 Interviews op het podium door de middagvoorzitter, interactie met de andere sprekers en met de zaal. Elke spreker trapt af met een kort standpunt over de hamvraag: Kan nieuwe vorm van samenwerking leiden tot verhoging van de productie?

Martin van Rijn, Voorzitter Aedes. 
Wat is er nodig om 300.000 corporatiewoningen te realiseren? Terwijl corporaties ook nog moeten investeren in verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Ton Hugens, Directeur Autoriteit woningcorporaties. 
Wat zouden de gevolgen zijn van het opheffen van de scheiding DAEB niet-DAEB en borging van de middenhuur door het WSW?

Desirée Uitzetter, Voorzitter Neprom. 
Hoe kunnen ontwikkelaars in de komende jaren de productieketen op gang houden? Hoe wederkerigheid te verkrijgen in andere samenwerkingsvormen? Hoe te voorkomen dat ontwikkel-knowhow verloren gaat?


14:00 Interview op het podium door de middagvoorzitter, interactie met de andere sprekers
en met de zaal. Aftrap met een kort standpunt over de hamvraag: Kan nieuwe vorm van
samenwerking leiden tot verhoging van de productie?

Marja Appelman, Directeur Woningbouw Ministerie BZK. 
Hoe kan het Rijk effectief bijspringen om de woningproductie op gang te houden en zo mogelijk te versnellen? Een vorm van subsidiëring?

 

 

14:35 Interview op het podium door de middagvoorzitter. Reflectie op de voorgaande sprekers.

Gertjan van der Baan, Voorzitter IVBN.  
Wat betekent het voor de huurmarkt nu institutionele beleggers geconfronteerd worden met
nieuwe regelgeving? Wat als het level playing field verdwijnt indien voortaan middenhuur
door het WSW voor corporaties geborgd zou worden? 

 

 

14:55 Pauze


15:25 Jan van Barneveld, Directeur de Alliantie Ontwikkeling
Onder welke condities zou een gezamenlijk ontwikkelbedrijf van corporaties haalbaar zijn?
Kan dit, en ook samenwerking met anderen, leiden tot verhoging van de productie?
Presentatie met veel gelegenheid voor Q&A.

 


15:55 Reflectie door Mohamed Baba, Bestuursvoorzitter Haag Wonen, Karo van Dongen, RvB Alwel, Annemarie Jol, Directeur Ontwikkeling AM, Robbert van Dijk, Managing Director Residential a.s.r. real estate


16:40 Conclusies en afsluiting door de middagvoorzitter.


16:45 Netwerkborrel.

 

Inschrijven
De kosten voor deze dag bedragen 495 euro excl. BTW p.p. voor niet-abonnees. Heeft uw bedrijf een abonnement op Vastgoedjournaal dan krijgt u 100 euro korting.

U kunt ook supporter worden van dit congres voor 1.250 euro excl. BTW, dit is incl. entree voor één persoon. Als supporter wordt uw bedrijfslogo vermeld bij het programma op de site en op de openingssheet tijdens het congres. Verzending banner, minimaal éénmaal, in de eventnieuwsbrief.

Lees hier onze algemene voorwaarden.
 

Aanmelden?
Klik hieronder op aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Congres: Aedes, Neprom en IVBN moeten het samen oplossen'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.