Ferax Vastgoed voltooit inschrijving Obligatie-uitgifte Serie B van bijna € 5 miljoen

Grote belangstelling voor beleggen in studenten- en starterswoningen

OEGSTGEEST, maandag 7 juni 2021 – Na het succes van haar eerste obligatielening van bijna € 2,5 miljoen in 2017 heeft Ferax Vastgoed in 2019 haar tweede fonds geopend. In totaal werd voor nagenoeg € 5 miljoen aan obligaties uitgeschreven. Inmiddels zijn alle obligaties volgens schema ingetekend. Binnenkort komt Ferax met een nieuwe ronde (serie C), eveneens voor een bedrag van bijna € 5 miljoen.

Ferax Vastgoed is een uitkomst voor al die particulieren die wel willen beleggen in vastgoed, maar daarvoor niet de tijd of kennis hebben. De meeste beleggers nemen deel met een bedrag van € 25.000 euro, terwijl een inleg van € 100.000 of meer ook veelvuldig voorkomt.

Normaliter kunnen particuliere beleggers met het investeren van relatief lage bedragen moeilijk hun risico spreiden. Bij Ferax Vastgoed kan dat wel doordat zij met Ferax mee beleggen in en met een grotere groep beleggers.

Particuliere beleggers kunnen bij Ferax eenvoudig participeren en daarmee renderend beleggen in vastgoed zonder de zorgen en het gedoe dat daarbij komt kijken. De volledige winst wordt uitgekeerd aan beleggers, wat Ferax uniek maakt in Nederland.

Ferax Vastgoed is het enige Nederlandse fonds dat alleen managementkosten berekent; dus geen instap-, uitstap- of andere afromingskosten. Daarmee zijn de beleggers in Ferax het beste af. Beleggers delen 100% mee in de winsten per jaar en ook bij verkoop van panden. 

Er is weinig aanbod en een enorme vraag naar betaalbare woonruimte voor studenten en starters, en Ferax voorziet daarin. Investeren in woonruimte voor jongeren is ook beleggen met social impact. Jongeren hebben betaalbare woonruimte, terwijl Ferax aan beleggers een zeer goed rendement biedt. Ferax richt zich als specialist in verhuurde woonruimte op de goede locaties in de Randstad en daarbuiten. Daarbij gaat het vooral om grotere panden die in kamers of studio’s te verhuren zijn en ook panden die in meerdere aparte etages zijn te verdelen en natuurlijk ook kleine appartementen en studio's.

De vastgoedobligatiefondsen van Ferax zijn nog het best te vergelijken met een beleggende vriendenclub. Een ervan doet het beheer en iedereen deelt mee in alle revenuen. Binnen Ferax kennen de meeste investeerders één of meer andere beleggers. De initiators van Ferax, Dave van Helsdingen en Paul Vernooijs zijn in 2016 begonnen door hun uitgebreide relatiekring en natuurlijk hun vrienden en bekenden te interesseren voor beleggen in Ferax. Ferax heeft inmiddels 34 appartementen en 18 studentenhuizen in eigendom, met een totaal van circa 205 kamers.