Amsterdam, 5 april 2022 - De inschrijvingsprijs van het CORUM Origin aandeel is met € 45 gestegen, van € 1.090 naar € 1.135, inclusief inschrijvingskosten en commissies. CORUM geeft hierbij aan dat het doel is om de aandeelprijs zo dicht mogelijk bij de waarde van de portefeuille van het vastgoedfonds te houden. De Franse vastgoedbeheerder voegt bovendien toe dat het niet alleen het efficiënte beheer van het fonds en de kwaliteit van haar vastgoed weerspiegelt, maar ook zorgt voor gelijkheid tussen haar bestaande aandeelhouders en nieuwkomers.

 

Een regelmatige herwaardering

CORUM heeft een aandeelprijsstijging van 4,1% aangekondigd voor vastgoedfonds CORUM Origin, van 1.090 euro naar 1.135 euro. Dit is de zevende stijging in tien jaar voor het langstlopende vastgoedfonds van CORUM, dat in 2012 werd gelanceerd tegen € 1.000 per aandeel (inclusief inschrijvingskosten en commissie), wat neerkomt op een stijging van 13,5% in tien jaar tijd.

 

Kwaliteit van activa en beheer

De stijging van de aandeelprijs toont aan dat het vastgoedfonds over een kwaliteitsportefeuille beschikt, die in waarde kan stijgen omdat ze tegen een goed onderhandelde prijs werd aangekocht, strategisch gelegen is en aan solide huurders wordt verhuurd. Het weerspiegelt de expertise van CORUM over de hele linie, van de selectie van gebouwen tot het huurbeheer.

Deze herwaardering is het resultaat van de ontwikkelingswerkzaamheden die sinds 2019 aan CORUM Origin zijn verricht. Om haar beleggers een potentieel rendement te bieden, zoekt CORUM naar vastgoed dat niet alleen een hoog rendement oplevert, maar ook het potentieel heeft om in waarde te stijgen. Deze aanpak geldt des te meer in de context van de gezondheidscrisis: CORUM heeft nieuwe kansen weten te benutten voor vastgoed dat onder de marktwaarde werd gekocht en plukt daar nu al de vruchten van.

In de loop van 2021 werden negen acquisities gedaan, voor een totaalbedrag van 225 miljoen euro. Hiertoe behoorden een kantoorpand in Rome (Italië), gekocht voor € 7 miljoen en met een aanvangsrendement van 9,5%; een kantoor- en winkelgebouw in Bologna (Italië), gekocht voor € 17 miljoen en met een aanvangsrendement van 8,3%; en een kantoorgebouw in Nieuwegein (Nederland), gekocht voor € 48 miljoen en met een aanvangsrendement van 7,5%.

 

De waardestijging van de activa concreet maken voor de beleggers

Door de aandeelprijs te verhogen, is het mogelijk de investeerders een aandeelwaarde aan te bieden die in overeenstemming is met de geschatte waarde van de activa en kan de gelijkheid tussen de bestaande aandeelhouders en de nieuwkomers worden gewaarborgd.

Aandeelhouders die al in het vastgoedfonds beleggen, hebben nu het genoegen hun vermogen concreet in waarde te zien stijgen: de koersstijging van het aandeel weerspiegelt de waardestijging van het vermogen, dat, zolang het niet is uitgekristalliseerd, niet door de aandeelhouder wordt verkregen. De herwaardering van de aandeelkoers geeft bovendien een commitment van de vastgoedbeheerder weer. Voor de vaststelling van de aandeelprijs heeft de beheerder wettelijk een marge van +/- 10% van de vervangingswaarde van de activa van het vastgoedfonds (d.w.z. de getaxeerde waarde van de activa, met inbegrip van de beschikbare liquide middelen, en met inbegrip van de kosten die zouden moeten worden gemaakt om de activa op identieke wijze te vervangen). CORUM benadrukt dat het dan ook een flinke beslissing om een herwaardering door te voeren. De herwaardering van de aandeelprijs komt bovenop de meerwaarden uit de verkoop van vastgoed die CORUM Origin vorig jaar heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders: in 2021 was de € 27,5 miljoen aan meerwaarden goed voor 1,25% van de totale prestatie van CORUM Origin.

Nieuwe investeerders worden aandeelhouders in een vastgoedfonds dat aantoont in staat en bereid te zijn de aandeelprijs regelmatig te verhogen. Ondanks dat in het verleden behaalde prestaties geen garantie voor de toekomst zijn, is het een positief signaal.

 

CORUM Origin, 10 jaar beloften waargemaakt

In 2021 heeft CORUM Origin voor het tiende opeenvolgende jaar haar prestatiedoelstelling van 6% gehaald of overtroffen, met een opmerkelijke prestatie van 7,03%* het afgelopen jaar, ondanks een wereldwijd onzeker klimaat. Deze prestatie is met name te danken aan de eerder gerealiseerde meerwaarden uit de verkoop van gebouwen voor in totaal ruim 150 miljoen euro.

Frédéric Puzin, oprichter van CORUM, licht toe: "De koersstijging van CORUM Origin illustreert de kansen die we de afgelopen twee jaar ondanks de gezondheidscrisis hebben gegrepen. Wij beleggen in de eurozone, altijd met als leidend principe dat marktkansen benut moeten worden voordat zij daadwerkelijk kansen worden. En deze strategie blijft vruchten afwerpen voor onze beleggers. Wij verhogen de aandeelprijs van CORUM Origin met 4,1% om de waardestijging van onze portefeuille te realiseren en door te sluizen naar de handen - en rekeningen - van onze aandeelhouders. Want zo komen de echte prestaties voor onze klanten tot uiting, meer dan via vage begrippen als ‘algemene prestaties’, die voor de meeste mensen weinig zeggen...".

 

Kerncijfers per 31 december 2021 :

  • 39.020 aandeelhouders 
  • Kapitalisatie: 2,214 miljard euro 
  • Financiële bezettingsgraad: 96,09%
  • 137 gebouwen met een totale oppervlakte van 1,32 miljoen m2 
  • 292 huurders met een resterende looptijd van het huurcontract (gemiddelde duur dat huurders verplicht zijn huur te betalen) van 6,79 jaar

 

* Rendement: uitkeringspercentage, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het vastgoedfonds voor rekening van de aandeelhouder), uitgekeerd voor het jaar N (met inbegrip van de uitzonderlijke interimdividenden en het aandeel in de uitgekeerde meerwaarden, 1,25% in 2021) gedeeld door de inschrijvingsprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Deze indicator meet de jaarlijkse financiële prestaties van CORUM Origin.

Het effectief rendement bedraagt 6,60% over 10 jaar en meet de rentabiliteit van de investering over een bepaalde periode. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel en de in de loop van de periode uitgekeerde dividenden, alsmede met de inschrijvings- en beheerskosten ten laste van de belegger.

Vastgoedfonds CORUM Origin, SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF op 24/07/2012, wordt beheerd door CORUM Asset Management, SAS met maatschappelijk kapitaal, 1 rue Euler 75008 Parijs. Goedgekeurd door de AMF onder nr. GP-11000012 op 14 avril 2011.

Vastgoedfondsen zijn een vastgoedbelegging. Het zijn beleggingen op lange termijn die geen enkele garantie bieden op rendement of performance en die een risico van kapitaalverlies inhouden, inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En verkopen gedaan door CORUM Origin zijn eveneens geen garantie voor toekomstige transacties.