SEGRO resultaten 2021

SEGRO resultaten 2021

SEGRO Resultaat 2021: Recordvraag leidt tot sterk resultaat en zorgt voor positieve vooruitzichten

David Sleath, Chief Executive, zei het volgende over de resultaten:

“2021 was een zeer succesvol jaar voor SEGRO, wat duidelijk blijkt uit onze jaarcijfers door een waardestijging van de portefeuille van 4,76 miljard Euro en een record aan huurgroei. De dynamiek van vraag en aanbod bij investeerders en gebruikers in de industriële en logistieke sector blijft zeer gunstig. Dit wordt vooral gedreven door de langetermijntrends van digitalisering, versterking van de veerkracht van de toeleveringsketen en de toenemende aandacht voor duurzaamheid.”“Onze ambities met de 'Responsible SEGRO'-strategie zijn goed ontvangen door onze opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden en worden geïntegreerd op de manier waarop wij ons bedrijf leiden en laten groeien. In 2021 hebben we belangrijke vooruitgang geboekt op onze drie focusgebieden: het stimuleren van koolstofarme groei, investeren in gemeenschappen en het milieu en het ontwikkelen van talent.""Ons gevestigde en ervaren pan-Europese operationele platform blijft gericht op het leveren van uitmuntende service die on, in combinatie met de sterke relaties en reputatie met onze stakeholders, een duidelijk voordeel biedt in een sector waar steeds meer concurrentie opduikt.Deze voordelen maakten dat we in 2021 bijna 2,3 miljard Euro hebben weten te investeren om groei te ondersteunen. De bestaande portefeuille en haar dermate hoge kwaliteit, een fantastische start in 2022 en het versterkende effect van huurgroei bieden ons vertrouwen in de komende jaren. We verwachten dan ook duurzame winst- en dividendgroei te kunnen realiseren.”

Hoogtepunten:

Aangepaste winst voor belastingen van € 413 miljoen, een stijging van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (2020: € 343 miljoen). De aangepaste winst per aandeel bedraagt 33,8 cent, een stijging van 15 procent (2020: 29, 5 cent), inclusief 1,3 cent in verband met de opname van prestatievergoedingen van onze SELP-joint venture. De aangepaste intrinsieke waarde per aandeel steeg met 40% tot 1.319 cent (31 december 2020: 944 cent) dankzij een groei van de waardering van de portefeuille met 29%, inclusief een groei van de ERV van 13,1% (2020: 2,5%), rendementsdruk, initiatieven op het gebied van portefeuillebeheer en ontwikkelingswinsten.

De sterke vraag van gebruikers, onze klantgerichtheid en het actieve beheer van de portefeuille hebben in de verslagperiode € 100 miljoen aan nieuwe huurverplichtingen opgeleverd, waaronder € 57 miljoen aan nieuwe voorverhuringen, en een gemiddelde stijging van 13% bij huurherzieningen en verlengingen (2020: € 90 miljoen). Netto kapitaalinvestering van €1,74 miljard (2020: € 1,5 miljard) in acquisities van objecten, ontwikkelingsprojecten en grondaankopen, verminderd met desinvestering.

Aanhoudend momentum in de ontwikkelingspijplijn met 1,1 miljoen m² aan projecten in aanbouw of in vergevorderde voorgesprekken wat neerkomt op € 95 miljoen aan potentiële huur, waarvan 70% al voorverhuurd is, resulteert in winstgroei dit jaar en volgend jaar. Balans goed gepositioneerd om verdere, door ontwikkeling geleide groei te ondersteunen met toegang tot € 1,28 miljard aan beschikbare liquiditeit en een LTV van 23% op 31 december 2021 (31 december 2020: 24%).

Het dividend over het boekjaar 2021 is met 10% gestegen tot 28,2 cent (2020: 25,6 cent). Het slotdividend stijgt met 11% tot 19,16 cent (2020: 17,6 cent).

Vooruitzichten:

We gaan 2022 in met veel vertrouwen in de vooruitzichten van de onderneming en haar vermogen om aanhoudende groei te realiseren. De gevolgen van de pandemie zijn nog niet voorbij en wij blijven ons bewust van de macro-economische en geopolitieke risico’s. De wereld past zich snel aan en leert te functioneren naast Covid-19, met de blijvende gevolgen voor de manier waarop wij leven en werken die de vraag van huurders versterken. Het belang van wereldwijde bevoorradingsketens, gefaciliteerd door hoogwaardige logistieke ruimte, is duidelijk gebleken en wij hebben ons bedrijf gepositioneerd om te profiteren van deze structurele rugwind.

Tegen de achtergrond van een sterke vraag van een steeds breder scala aan bedrijven, gecombineerd met historisch lage leegstand in heel Europa, verwachten wij dat de huurgroei in al onze markten zal aanhouden. Wij denken dat het groeitempo het hoogst zal zijn waar een tekort is aan bouwrijpe grond, bijvoorbeeld in stedelijke markten zoals Londen en Parijs. Deze acute disbalans tussen vraag en aanbod heeft in 2021 tot een record aan huurgroei geleid, met als gevolg een aanzienlijke geaccumuleerde huurherziening in de portefeuille, waar wij hard aan zullen werken om deze in 2022 en de komende jaren op te vangen.

Onze recordniveaus van kapitaalinvesteringen in de afgelopen twee jaar hebben geresulteerd in een aanzienlijk aantal nog in aanbouw zijnde projecten met een hoog percentage voorverhuur en een grote pijplijn van toekomstige projecten. Hierdoor kunnen wij onze klanten de moderne, duurzame ruimte bieden die zij zo hard nodig hebben en tegelijkertijd extra huurinkomsten genereren. Wij blijven prioriteit geven aan verdere mogelijkheden om onze ontwikkelingspijplijn uit te breiden, zodat SEGRO kan profiteren van de structurele langetermijntrends op de huurdersmarkt.

De inflatiedruk houdt aan, maar wij verwachten deze in onze bestaande portefeuille door de aanzienlijke reversie in huuraanpassingen en huurverlengingen, te kunnen compenseren terwijl wij profiteren van indexeringsvoorzieningen in onze resterende huurovereenkomsten, die ongeveer 40% van onze huurstroom uitmaken. De huurgroei heeft ons ook in staat gesteld de winstgevendheid van ons ontwikkelingsprogramma te handhaven, ondanks de extra kostendruk als gevolg van gestegen bouw- en materiaalkosten.

De unieke dynamiek van vraag en aanbod in de logistieke sector heeft geleid tot toenemende concurrentie van zowel beleggers als ontwikkelaars, maar wij hebben vertrouwen in ons vermogen om winstgevende nieuwe groeimogelijkheden te vinden. Zoals in 2021 is gebleken, biedt de combinatie van onze aanzienlijke portefeuille van moderne distributiecentra op de meest gewilde locaties in Europa, samen met ons gevestigde operationele platform ons een duidelijk concurrentievoordeel. Dit, samen met de betekenisvolle en blijvende veranderingen die we doorvoeren via onze ‘Responsible SEGRO-focusgebieden’, zal ons helpen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf blijft groeien en gedeelde waarde creëert voor onze klanten, werknemers, aandeelhouders, lokale gemeenschappen, investeerders en alle andere belanghebbenden.

Over SEGRO

SEGRO is een Brits Real Estate Investment Trust (REIT), genoteerd aan de London Stock Exchange en Euronext Parijs, is een toonaangevende eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van moderne warehouses en industrieel vastgoed. SEGRO bezit of beheert 9,6 miljoen vierkante meter ter waarde van € 24,7 miljard en bedient klanten uit een breed scala van industriesectoren. De distributiecentra bevinden zich in en rond grote steden en op belangrijke transportknooppunten in Nederland en zeven andere Europese landen.

Al meer dan 100 jaar creëert SEGRO de ruimte die buitengewone dingen mogelijk maakt. Van moderne 'big box' warehouses, die voornamelijk worden gebruikt voor regionale, nationale en internationale distributieknooppunten, tot stedelijke magazijnen in de buurt van grote bevolkingscentra en bedrijfsgebied, levert SEGRO hoogwaardige objecten die haar klanten in staat stellen te groeien.

Het streven van SEGRO om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu is een integraal onderdeel van haar doelstellingen en strategie. Het SEGRO-raamwerk ‘Responsible SEGRO' richt zich op drie lange termijn prioriteiten waar SEGRO volgens de onderneming de grootste impact kan hebben: Het bevorderen van CO2 voetafdruk, het investeren in lokale gemeenschappen en omgevingen en het koesteren van talent.

Bezoek www.SEGRO.com voor meer informatie.


Deel dit bericht


Andere berichten op Vastgoednieuws.nl