Gemeente Zaanstad wil samen met woningeigenaren - woningbouwcorporaties en particulieren - de cultuurhistorische waarde van woningen en wijken uit 1900-1945 meewegen in de keuze voor renovatie of sloop-nieuwbouw. Daartoe is een cultuurhistorische inventarisatie en waardebepaling van de vroeg 20e-eeuwse wijken opgesteld die nu openbaar beschikbaar is. Wethouder monumenten en erfgoed Natasja Groothuismink: ‘Wijken zoals de Rosmolenwijk in Zaandam en de Zuiderkerkstraat in Koog zijn heel kenmerkend voor de Zaanstreek aan het begin van de twintigste eeuw. Deze inventarisatie en waardering geeft een waardevol totaalbeeld van dit type wijken. Zo kunnen we samen met woningeigenaren het gesprek aangaan over het opknappen en bewaren van deze wijken.’

Gezonde en veilige woonomgeving
Zaanstad heeft veel woonwijken uit de vroeg twintigste eeuw. In deze periode van groei werden in alle voormalige Zaangemeenten nieuwe woonwijken ontwikkeld voor arbeiders van lokale fabrieken. De wijken werden gebouwd volgens de meest moderne technieken en gaven de nieuwe bewoners voor het eerst een gezonde en veilige woonomgeving. Voor de opzet en de uitstraling van de woningen was veel aandacht en werden architecten en stedenbouwkundigen van naam aangetrokken. De woningen in deze wijken uit 1900-1945 zijn nu vaak in technisch slechte staat.

Stadsbrede inventarisatie
Met de wijk Het Blok in Krommenie hebben de gemeente en eigenaar Parteon de eerste ervaring opgedaan met het onderzoeken van mogelijkheden voor het behoud van cultuurhistorische waarden op wijkniveau. In dit proces is duidelijk geworden dat er dringend behoefte is aan een stadsbrede inventarisatie en aan ruimtelijke kaders om inzage te geven in de mee te wegen cultuurhistorische waarden.

Publiek belang Wethouder
Groothuismink: ‘Gezien de veelheid aan opgaven die de gemeente samen met de woningbouwcorporaties moet realiseren - sociale woningbouw, duurzaamheid, funderingsproblematiek – moeten we de erfgoed-ambitie in goed overleg met de corporaties en andere woningeigenaren tot stand brengen.’